Image Alt

Hitta en Write Your Self-vägledare

Detta är vårt register över certifierade Write Your Self-vägledare, som du kan ta kontakt med för handledning och stöd i din skrivprocess.

Flera av dem håller kurser, workshops och ger individuell handledning och textrespons, både online och via fysiska träffar. Ta gärna kontakt med dem så kan de berätta mer om vilken hjälp de erbjuder. Du hittar deras mejladresser här nedan.

Sverige  |  Australien  |  Kanada  | NorgePakistan | Storbritannien  |  Sydafrika  |  USA

Sverige

BRITTA ABOTSI
Malmö, Sverige

Yrke: Diakon.
Arbetsplats: Fosie kyrka, Svenska kyrkan Malmö.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska.

“Med hjälp av Write Your Self och skrivandet vill jag ge konfidenter ett verktyg för att kunna närma sig svåra händelser i livet eller se nya saker hos sig själv och i ens liv. Målet är att konfidenten ska få verktyg så att hen kan använda det och själv ha kontroll över det.”

Mejl: britta.abotsi@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkanmalmo.se

LOUISE ALVARSSON
Värmland, Sverige

Yrke, Författare, skrivpedagog.
Arbetsplats: Egen företagare.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska.

“Jag skriver själv och handleder andra i skrivande. Jag är författare till boken Skriv bara skriv och håller kurser i kreativt skrivande samt läkande/terapeutiskt skrivande. Jag tror verkligen på skrivandet som en läkande kraft. Jag tar även individuella handledningar och ger textrespons. Vi kan ses via nätet, till exempel via Zoom eller Skype, eller ses fysiskt om det är möjligt. Detsamman gäller kurser och workshops – de kan hållas på distans via nätet eller i fysisk form. Vill du komma igång med ditt skrivande eller utveckla och fördjupa ditt befintliga skrivande? Vill du lära känna dig själv på ett djupare plan genom att skriva? Jag kan erbjuda olika upplägg beroende på var du befinner dig. Vi har alla någonting att berätta.”

Mejl: la@louisealvarsson.se
Hemsida: louisealvarsson.se

CAROLA BACKLUND
Stockholm, Sverige

Yrke: Diakon.
Arbetsplats: Farsta församling.
Tjänster: Kurser, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

”Jag har stor vana av enskilda samtal och att leda grupper. I mina uppgifter på mitt arbete ingår också att ha samtalsgrupper för personer som sörjer en anhörig eller närståendes bortgång. Jag har också stor personlig erfarenhet av tolvstegsrörelsen.”

Mejl: carola.backlund@svenskakyrkan.se

VESNA BADER-AUGUSTIN
Halmstad, Sverige

Yrke: Friskvårdsledare, livscoach, naturterapeut, reiki-master.
Tjänster: Kurser, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska, serbokratiska.

Mejl: vebe_57@hotmail.com

INGER BERG
Enskededalen, Sverige

Yrke: Lärare i svenska och drama, lektörsläsare, frilansskribent.
Arbetsplats: Sofia skola.
Tjänster: Workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

”För mig tvärvände livet. Min enda väg ut ur sorg och smärta var att skriva för att förstå. Ville vara aktiv i min sorg. Eftersom jag är en skrivande person började jag formulera mig. Jag fick möjligheten att dela min berättelse i både radio och teve. Känslan att bli lyssnad på är ovärderlig. När jag kom i kontakt med Write Your Self föll alla bitar på plats. Här finns metoden, forskningen som visar att skrivandet är vägen till kraft och läkande. Allt det jag redan upplevt kan jag nu dela med mig av. I mig får du en erfaren skrivpedagog, lyssnare, samtalspartner och vägledare, som värnar om tillit och trygghet som grund för ditt skrivande.”

Mejl: kontakt@textberget.se
Hemsida: textberget.se

HELENA BJÖRZÉN
Frövi, Sverige

Yrke: Präst i Svenska kyrkan.
Arbetsplats: Näsby Fellingsbro pastorat.
Språk: Svenska.

Mejl: helena.bjorzen@svenskakyrkan.se

MARICA BLIND
Umeå och Skellefteå, Sverige

Yrke: Journalist.
Tjänster: Kurser och workshops.
Språk: Svenska.

”Att skriva ner mina tankar och känslor i en dagbok har jag gjort sedan tonåren och eftersom jag upplever att det hjälpt mig så jag utbildat mig till Write Your Self-vägledare. Min önskan är att flera ska få tillgång nycklar till hur de återerövrar sin egenmakt genom Write Your Self.

Mejl: marica@halgu.se
Hemsida: halgu.se

SUSANNE BOHLIN
Stockholm, Sverige

Yrke: Socionom.
Arbetsplats: Socialjouren Stockholm.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska.

“Jag erbjuder samtalsterapi, skrivterapi, kurser i mindfulness, Restorative Yoga, och Thai/yogamassage.”

Mejl: contact@susannebohlin.com
Hemsida: susannebohlin.com

LOTTA BRATTBERG
Sollentuna, Sverige

Yrke: Strategiskt arbete med folkhälsa och våld i nära relationer i en kommun.
Språk: Svenska, engelska, italienska.

Mejl: cbra43@gmail.com

LENA BURMAN HOLMGREN
Stockholm, Sverige

Yrke: Diakon, psykoterapeut.
Arbetsplats: Stockholms stift, Svenska kyrkan; AB Bergsgatan.
Tjänster: Individuell handledning.
Språk: Svenska.

Mejl: lbh.contegro@gmail.com

CAROLINE CASCO
Göteborg, Sverige

Yrke: Socionom med grundläggande psykodynamisk terapiutbildning, diakoniarbetare.
Arbetsplats: Fässbergs församling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska.

”Har du upplevet någon form av trauma eller känner dig i behov att bearbeta något annat i livet? Att skriva och reflektera tillsammans i ett tryggt sammanhang är en form av att läka och växa. Jag har lång erfarenhet att arbeta framförallt med kvinnor som utsatts för våld i nära relation, trafficking, självskadebeteende och andra svårigheter. Att skriva och samtala är läkedom. Tillsammans utforskar vi din väg framåt i ditt tempo.”

Mejl: caroline.casco@svenskakyrkan.se

JILL DANDANELLE
Skokloster, Sverige

Tjänster: Individuell vägledning.
Språk: Svenska, engelska.

”Att skriva – vad kommer du att tänka på när du hör det? Kan skrivande ge dig ett rikare liv? Kan man läka sig själv genom att skriva? Är det svårt, kommer du att bli dömd för det du skriver, hur är det med alla punkter och komman, måste de vara på rätt ställe? Att sätta ord på händelser och känslor kan vara ett sätt att komma vidare i livet, och det behöver inte vara svårt, det behöver inte vara perfekt, det behöver bara få vara som det blir. Jag har alltid skrivit, från små berättelser i barndomen, dikter i tonåren, dagbok för att komma vidare och för att rannsaka mitt innersta, vilket hjälpt mig att få klarhet när jag känt mig förvirrad. Skrivandet har varit en trygghet när jag inte kunnat uttrycka mig på något annat sätt och jag vill nu hjälpa andra att komma i gång med att skriva. Eftersom jag vill hjälpa andra till ett bra liv har jag utbildat mig i Write Your Self-metoden. En metod där du kan skriva dig till ett läkande.”

Mejl: jillzan.inspirations@gmail.com
Hemsida: jillzan.se

LENA DENKE
Stockholm, Sverige

Yrke: Arbetsterapeut, sjukhusdiakon.
Arbetsplats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Sjukhuskyrkan.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell vägledning, textrespons.
Språk: Svenska.

“Innan jag blev diakon arbetade jag i många år som arbetsterapeut. I mitt arbete ingår mycket samtal av olika slag; krisstöd, sorgestöd, individuella samtal, själavård och existentiella frågor. Jag fungerar även som andlig vägledare i kristen Ignatiansk tradition och leder retreater. Att skriva, reflektera och att vara i tystnad regelbundet är viktigt för mig. Jag erbjuder kurser, workshops, individuell vägledning och textrespons.”

Mejl: lena.denke@sll.se

SUSANNE FORSSTRÖM FÄLDT
Stockholm, Sverige

Yrke: Präst.
Arbetsplats: Tyresö församling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska.

”Jag tar emot grupper och enskilda för skrivhandledning och andlig vägledning.”

Mejl: susanne.forsstrom.faldt@svenskakyrkan.se
Hemsida: tyresoforsamling.se

LOTTA GEISLER
Stockholm, Sverige

Yrke: Diakon, konstterapeut, symboldrama terapeut, bibliodramautbildare.

Mejl: lotta.geisler@gmail.com
Hemsida: lottageisler.vpsite.se

ELISABET GREEK
Hudiksvall, Sverige

Yrke: Journalist, föreläsare, författare.
Arbetsplats: Ljusdals-Posten samt Elisabet Greek Enskild firma.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska.

”Fyra år gammal satt jag i mammas knä och hon lärde mig att läsa. När jag var fem hade hon lärt mig att skriva också. Som vuxen och nykläckt litteraturvetare irrade jag omkring och visste inte om jag skulle jobba med bokstäver eller med människor – förrän jag fattade att som journalist får man ägna sig åt båda delarna. Nu finns jag här som vägledare för dig som vill skriva. Välkommen – tillsammans tar vi oss an din berättelse, din sanning, just så som du vill berätta den.”

Mejl: info@elisabetgreek.se
Hemsida: elisabetgreek.se

SARA GREN
Malmö, Sverige

Yrke: Socionom/Kurator.
Arbetsplats: Egen företagare.
Tjänster: Individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska.

”För mig har skrivandet alltid varit som ett ankare i vardagen, och nu vill jag erbjuda vägledning för dig som vill ägna dig åt läkande skrivande efter trauma eller andra svårigheter. I rollen som kurator erbjuder jag även stödjande samtal i din skrivprocess. Du har möjlighet att välja om du vill ha enbart nätbaserad vägledning eller om du vill ha fysiska träffar regelbundet.

Du väljer själv vad du vill skriva om och du väljer också vad du vill dela med dig av. I mötet med mig har du möjlighet att känna dig fri från prestation, och jag anpassar vägledningen efter hur du har det just nu. Du är varmt välkommen att höra av dig!”

Mejl: sara@samtalsterapeuterna.se

MERIKA GUSTAVSSON
Borås, Sverige

Yrke: Socialpedagog, stresscoach, skrivvägledare, samtalsledare.
Arbetsplats: Borås Stad, eget företag, Studieförbundet Vuxenskolan.
Tjänster: Workshops, invididuell vägledning, textrespons.
Språk: Svenska.

”Alla har en berättelse som behöver få luft under sina vingar. Min fick det genom att skriva texter, journal och anteckningar. Jag erbjuder vägledning i att sätta ord på dina upplevelser enskilt eller i grupp. Ett samtal med dig själv genom det skrivna ordet ger dig självkännedom, läkning, makten över ditt eget liv, självkänsla och självrespekt. Ta chansen att bearbeta dina upplevelser i en läkande process med min vägledning.

Mejl: meg.coaching.merika@gmail.com
Hemsida: megcoaching.com

ERIKA H MAGNUSSON
Umeå, Sverige

Yrke: Diakon, journalist.
Arbetsplats: Ålidhems församling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser.
Språk: Svenska.

Mejl: erika.h.magnusson@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/umea/alidhem

MONICA HAMMARÉN
Sverige

Yrke: Hälsovetare, mediyogainstruktör, mindfulnessinstruktör.
Arbetsplats: Egen företagare, strategiskt arbete med folkhälsa.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell vägledning och textrespons.
Språk: Svenska.

”Jag har sedan 2009 en kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot hälsofrämjande arbete. Jag är dessutom utbildad MediYogainstruktör, mindfulnessinstruktör och sömnterapeut. Har flera års erfarenhet med arbete inom Närhälsan och gentemot kommuner, där jag stöttat människor i olika stressrelaterade situationer. Yoga och skrivande är också ett bra komplement och kan med fördel användas vid samma kurstillfälle. Intresset för att skriva har jag med mig sedan barnsben. Jag är också författare till tre barnböcker med tillhörande musikmaterial och på så vis erfarenhet av hur ordet och textens formulering kan ha läkande effekt. Innan arbetade jag i många år som medicinsk sekreterare så ordet och texten har varit som en röd tråd genom mitt arbetsliv.”

Mejl: monica.hammaren@telia.com
Hemsida: mhlaslust.se

DANIEL HAFNER
Stockholm, Sverige

Yrke: Präst och författare.
Arbetsplats: Huddinge församling.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, tyska, engelska.

”När jag var sjutton år gammal lämnade jag mitt hem i Tyskland och kom till Sverige med drömmen om att bli hockeyproffs. Det blev inget av det. Men jag stannade kvar i Sverige och blev präst i svenska kyrkan och det är en dröm. Huvudsakligen arbetar jag med samtal, men jag har också skrivit en bok och gått flera utbildningar i bl.a KBT, Schematerapi och stand up. Förutom lakrits, Barack Obama och braskaminer, så älskar jag berättelser mest av allt.”

Mejl: Daniel.hafner@svenskakyrkan.se

JOHANNA HILDEBRAND
Göteborg, Sverige

Yrke: Författare, bibliotekarie, lärare i musik och svenska, cellopedagog.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska.

’Mina bara fötter mot jorden. På väg. Med små steg. Dit jag vill.’ *
”Att vägleda andra, genom skapande och skrivande, är min roll som skrivlärare. Jag erbjuder olika typer av kurser med utgångspunkt i Write Your Selfs mjuka metodik. Jag håller även föreläsningar om min egen läkande skrivprocess, som ledde fram till boken Kärlek-Rädsla 1-0 (Recito 2017).”

*ur Kärlek-Rädsla 1-0 av J. Hildebrand

Mejl: johannahildebrand.forfattare@gmail.com

EMELIE HILL DITTMER
Simrishamn, Sverige, England

Yrke: Journalist, skrivpedagog.
Arbetsplats: Österlens folkhögskola, Medborgarskolan Syd, frilans i Sverige och England.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

”Jag är journalist och skrivpedagog, specialiserad på terapeutiskt skrivande. Min egen resa har fört mig hit. Att vägleda andra att bearbeta och föra livsberättelser fram i dagsljuset har blivit mitt livs viktigaste uppdrag. Att få andra att utforska och upptäcka skrivandets kraft är en ynnest där jag genom genom Write Your Selfs verktyg med försiktighet och respekt går bredvid, och där jag gärna också delar med mig av min egen resa, där skrivandet alltid varit en nödvändighet för att försöka förstå. Detta samspel tror jag är viktigt. Mitt mål är att mina deltagare ska känna sig trygga och burna under denna transportsträcka, och inte minst stärkta. Att det är möjligt att gå vidare och att genom skrivandet hitta ett nytt mål och mening.”

Mejl: info@emeliehdittmer.com
Hemsida: emeliehdittmer.com

ELISABETH HJERTMAN PÅÅG
Sundbyberg, Sverige

Yrke: Lärare/församlingspedagog.
Arbetsplats: Svenska kyrkan Sundbyberg.
Språk: Svenska, engelska.

Mejl: elisabeth.hjertman.paag@svenskakyrkan.se

JESSICA HJERT FLOD
Vänersborg, Sverige

Yrke: Kriminolog, beteendevetare.
Arbetsplats: Nestor förlag.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrepons.
Språk: Svenska.

”Jag är beteendevetare och kriminolog, med lång arbetserfarenhet inom missbruk och psykisk ohälsa och är van att möta människor med komplex problematik. Jag har själv använt skrivandet för att läka och växa och vill nu hjälpa människor på samma sätt.”

Mejl: jessica@nestorforlag.se
Hemsida: nestorforlag.se

ANITA IFRIG
Skellefteå, Sverige

Yrke: Yogalärare, coach.
Arbetsplats: Smashing Guru, Maskinentreprenörerna.
Tjänster: Individuell handledning.
Språk: Svenska.

”Min vision är att arbeta för personlig utveckling och kunna göra skillnad i människors liv genom min livserfarenhet som förälder, ledare inom organisationsvärlden och egen företagare. Jag använder yoga, coaching och vägledning genom skrivande som metod. Tillsammans med dig bygger vi den bästa lösningen utifrån dina behov och önskemål.”

Mejl: anitaifrig@gmail.com
Hemsida: smashingguru.com

STINA INGA
Luleå, Sverige

Yrke: Samisk författare och sjuksköterska.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Nordsamiska, svenska.

”Jag har sedan länge skrivit, det har varit min säkerhetsventil, min livlina och det som har hjälpt mig genom många svåra stunder. Ibland har jag skrivit fackmässigt, akademiskt, ibland brev, dagböcker, som senare har utmynnat i poesi som har blivit diktböcker på samiska och svenska. Eftersom jag har sett de positiva effekterna av skrivandet hos mig vill jag också att andra ska våga prova att skriva och få möjlighet att göra sin röst hörd, och kunna använda skrivandet som en del i att bearbeta det som har varit svårt och tungt i livet för att våga börja leva igen.”

Mejl: stinainga@hotmail.se

JULIA ISOMETTÄ
Stockholm, Sverige

Yrke: Diakon och socionom.
Arbetsplats: Farsta församling.
Tjänster: Individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

“Förutom min yrkeserfarenhet så har jag erfarenhet och kunskaper kring odemokratiska, starkt styrande, slutna och manipulativa grupper. Många människor har smärtsamma erfarenheter ifrån sådana grupper som de bär på, under kanske ett helt liv, och som de inte vet vad de ska göra med. Jag tror att jag kan vara till hjälp i den bearbetningsprocess man har efter en sådan erfarenhet. Jag har även arbetat i många år med människor som sörjer någon när eller kär, främst i grupper men även individuellt.”

Mejl: julia.isometta@svenskakyrkan.se

ÅSA JANSDOTTER
Stockholm, Sverige

Yrke: Diakon.
Arbetsplats: Enskede Årsta församling.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska.

”Jag är diakon sedan 2011 och jobbar nu i Enskede-Årsta församing. Jag är sedan tidigare leg sjukgymnast och har även gått Steg 1-terapaut-utbildning i psykodynamisk terapi. Kropp och själ hör ihop – en klycha men en sann sådan. Kroppar minns på sitt alldeles egna vis och jag tror att skrivandet kan vara en nyckel för att låta kroppen få prata om det som hjärnan kanske tror den har glömt. Jag har egna erfarenheter av utmattningsyndrom och ätstörningar och vet att skrivande kan vara helande.”

Mejl: asa.jansdotter@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/enskede-arsta

LINN JANSSON
Sollentuna, Sverige

Mejl: janssonlinn2@gmail.com

ANNA JOHANSSON BLOMBERG
Stockholm, Sverige

Yrke: Präst.
Arbetsplats: Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell vägledning.
Språk: Svenska.

”Genom att få berätta sin berättelse, känna de känslor vi gömt i vårt inre, så tror jag att vi alla har förutsättningar för att läka våra sår och bli den bästa versionen av oss själva.”

Mejl: anna.johansson.blomberg@svenskakyrkan.se

HANNA JOHNSELIUS
Kalix, Sverige

Yrke: Präst, författare, förläggare.
Arbetsplats: Kalix församling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser.
Språk: Svenska, engelska.

”Präst, författare och ägare av September förlag. Har varit präst sedan 2001. Skrivit böckerna ’Sorgens änglar’ och ’Elva personporträtt från Kalix’. Mina intressen är familjen, längdskidåkning och att skriva.”

Mejl: hanna.johnselius@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/kalix

JOHANNA KANON
Umeå, Sverige

Yrke: Socionom.
Arbetsplats: Centrum mot våld, Umeå kommun.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska.

”Jag är en socialarbetare som arbetar inom fältet, våld i nära relation. Har tidigare jobbat på Kvinnojour men jobbar nu för Umeå kommun på Centrum mot våld. Har de senaste åren jobbat mot det övergripande målet; att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, vilket även är regeringens 6e delmål inom jämställdhetspolitiken. Min huvudsakliga arbetsuppgift i dagsläget är att träffa vuxna personer som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation. Jag möter dagligen personer som upplevt våld och trauma i sitt liv, och i samtal hos oss får de möjlighet till stöd att bearbeta våldet och ta sig vidare i sin livsprocess. Samtal är bra men jag jobbar gärna även med bild och skrivande i mitt arbete då det är ett sätt att nå nya djup. Skrivande kan bland annat användas för att arbeta med sig själv från objekt till subjekt. Skrivandet kan ge mening och skapa möjligheter. Skrivandet kan vara helande.”

Mejl: johanna.kanon@gmail.com

MARIA LEIJONHIELM
Stockholm, Sverige

Yrke: Journalist och socionom med grundläggande psykoterapi-utbildning.

Mejl: m.leijonhielm@telia.com

LOTTA LEPISTÖ
Umeå, Sverige

Yrke: Diakon.
Arbetsplats: Umeå landsförsamling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser, workshops.
Språk: Svenska.

Mejl: lotta.lepisto@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/umea

NADIA LINDÉN
Gävle, Sverige

Yrke: Beroendeterapeut, socionom, ART instruktör, coach, samtalspedagog.
Mejl: nadialinden@hotmail.com

KAROLINA LINDGREN
Umeå, Sverige

Yrke: Coach, personlig tränare, dietist, konstnär, författare.
Arbetsplats: Sävar-Holmöns församling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser.
Språk: Svenska.

”Jag är dietist, personlig tränare och coach på gestaltisk grund. Jag är också konstnär och författare. Jag har gett ut en bokserie innehållande fyra böcker ’Vintersnö viskar om livet genom fyra årstider – Sommar, Höst, Vinter och Vår’. Böcker där mina naturbilder tar mina texter i hand. Jag har i hela mitt yrkesliv arbetat med människor utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. I Sävar församling jobbar jag med ett projekt som heter S:t Mary och är ansvarig för hälsoblocket som kallas femte dagen; en aktivitet i vila. Ledord för femte dagen är upplevelsebaserad, medvetenhet och närvaro. Återhämtning genom rörelse och avslappning.”

Mejl: info@karolinalindgren.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/savar-holmon

TOVE LINDSTAM
Malmö, Sverige

Mejl: tovelinds@gmail.com

ÅSA LINDSTRÖM ÖBERG
Skellefteå, Sverige

Yrke: Lärare i kreativt skrivande och berättande.
Arbetsplats: Ravelbit AB.
Tjänster: Kurser och workshops.
Språk: Svenska, engelska.

”Berättandet och skrivandet gör att jag känner mig förstådd. Det är befriande att få dela sin historia, berätta utan att bli avbruten eller ifrågasatt. Det hjälper mig att läka och ger mig kraft att gå vidare. Nu vill jag ge fler chansen att få uppleva samma sak.”

Mejl: aasa@ravelbit.se
Hemsida: ravelbit.se

STINA LODÉN
Lund, Sverige

Yrke: Redaktör, skribent, skrivpedagog.
Arbetsplats: Braun & Lodén AB.
Tjänster: Workshops, kurser, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

Mejl: stina@stinaloden.se
Hemsida: stinaloden.se

INGER LUNDIN
Örebro, Sverige

Yrke: Redaktör och skrivcoach.
Arbetsplats: Inger Lundin Text och Idé.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell vägledning, textrespons.
Språk: Svenska.

Mejl: inger@ingerlundin.se
Hemsida: ingerlundin.se

KARIN LÖFGREN
Stockholm, Sverige

Yrke: Diakon.
Arbetsplats: Västermalms församling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

“Jag är en person som alltid skrivit i mitt eget liv. Att arbeta med det narrativa läkandet har jag fått möjlighet att göra hela mitt yrkesverksamma liv som diakon. Att berätta sin berättelse hel helar. Att lyssna på andras berättelser har samma potential. Vi får också syn på vårt eget i mötet med andras berättelse. Jag har jobbat med enskild själavård i 16 år och har gått en tvåårig fördjupningsutbildning i själavård och mött hundratals konfidenter. Jag har genom åren träffat många människor som kämpat med sjukdom, död, sorg, relationer, förluster, erfarenheter av våld i nära relationer, trauma, PTSD, självskadebeteenden och människor som helt enkelt har ont i själen och kroppen utan att riktgit förstå varför men vilja ta reda på det.”

Mejl: karin.t.lofgren@svenskakyrkan.se
Hemsida: vastermalmsforsamling.se

ANNA MARKLUND
Umeå, Sverige

Yrke: Kursledare.
Arbetsplats: NBV Norr.
Tjänster: Kurser, workshops.
Språk: Svenska, engelska.

”Jag arbetar på studieförbundet NBV Norr, där jag regelbundet håller i workshops och studiecirklar som annonseras på Facebook: NBV Norr. Skicka mig en intresseanmälan via mejl så får du ett brev när det är dags för nästa kursstart.”

Mejl: anna.marklund@nbv.se
Hemsida: nbv.se/avdelningar/norr/write-your-self

MINNA MIETTINEN
Haparanda, Sverige

Yrke: Diakon.
Arbetsplats: Haparanda församling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Individuell handledning.
Språk: Svenska, finska.

Mejl: minna.miettinen@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/haparanda

LINNÉA MITCHELL
Stockholm, Sverige

Yrke: Yogalärare med inriktning på blivande och nyblivna mammor, Holistic Core Restore® Coach och Voiceover.
Arbetsplats: Egen företagare.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

”Jag hjälper kvinnor, genom yoga och skrivande, att landa i dels kroppen, dels i det mäktiga att äga sin berättelse och ta tillbaka sin bestämmanderätt. Att vara gravid, föda barn och bli mamma är inte sällan kantat av rädsla och stress idag med orimliga krav utifrån. Kanske blev det inte som du tänkt dig, kanske är det något som inte känns som det ska i kroppen. Varannan kvinna jag träffar har någon gravid- eller förlossningsrelaterad upplevelse som påverkar deras liv. Dessa berättelser behöver berättas! Kan vi hitta vår röst har det enormt positiv effekt på vår relation till barnet, familjens samspel, till och med på samhället och världen. Det spelar ingen roll vad det är – om du har något du längtar efter att få uttrycka men inte vet hur kanske skrivverktyget är något du vill pröva? Välkommen.”

Mejl: hej@linneamitchell.se
Hemsida: linneamitchell.se

RITVA N. OLSSON
Stockholm, Sverige

Yrke: Sjukhuspräst, samtalsterapeut, bildterapeut.
Arbetsplats: Sjukhuskyrkan Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Solna församling.
Tjänster: Kurser, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, finska.

Mejl: ritva.nevalainen-olsson@sll.se, ritva.n.olsson@svenskakyrkan.se

ELLA-MARIA NUTTI
Umeå, Sverige

Yrke: Student.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska, nordsamiska.

”Samisk vägledare utbildad via projektet Bálges. Jag vill vägleda främst samer men även andra av Sveriges nationella minoriteter och andra länders urfolk. Jag tror att våra upplevelser som just urfolk/minoriteter kan vara trauman i sig. Jag tror på skrivandet som ett sätt att sortera i tankar samt att ställa sig på sin egen sida. Att investera i läkande skrivande kan vara det bästa jag gjort. Du får skriva.”

Mejl: ellamarianutti@gmail.com

LINDA OLOFSSON
Stockholm, Sverige

Yrke: Projektledare mångfaldssamverkan.
Arbetsplats: Stockholms stift, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser, workshops.
Språk: Svenska, engelska.

Mejl: linda.olofsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/stockholmsstift

CHRISTINE OLSÉN
Östersund och Stockholm, Sverige

Yrke: Yogalärare, massör och doula (förlossningsstöd).
Arbetsplats: Moemo Wellness.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska.

”Jag är yogalärare, massör, doula och förlossningspedagog. Jag driver sedan 2007 företaget Moemo, med drivkraften att inspirera till en härlig och hållbar livsstil.

Skrivandet har hela mitt liv varit ett sätt för mig att växa och utvecklas. När jag gick en kurs i Write Your Self så fann jag också skrivandet som ett fantastiskt verktyg för läkande och återtagande av egenmakt. Jag känner mig väldigt hedrad och glad att nu kunna erbjuda skrivarvägledning i form av kurser, workshops och individuell handledning som ett komplement till de andra tjänster jag erbjuder.

Jag känner mig extra kallad att finnas till för kvinnor som längtar att komma i kontakt med sin ursprungliga kraft och hitta tillbaka till sin rytm. För gravida och nyblivna mammor samt unga tjejer.”

Mejl: christine@moemo.se
Hemsida: moemo.se

MINNA PAANANEN
Kalix, Sverige

Yrke: Lärare i kreativt skrivande, författare, läkeörtspedagog.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska

”Jag har själv använt mitt skrivande för att bearbeta och hjälpa andra vid sorg och trauman. Det finns så mycket att berätta och varje historia är unik. Vad som också är unikt är att du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av.”

Mejl: idaminna76@gmail.com

YLVA MARIA PAVVAL
Jokkmokk, Sverige

Yrke: Yogalärare, massageterapeut, MMA-tränare, projektledare.
Arbetsplats: Niejda, Jåhkåmåhke Yoga.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, samiska, engelska.

”Jag kombinerar arbetet som massageterapeut, yogalärare och MMA-tränare med att leda skrivgrupper online och hålla workshops runtom i Norrbotten. All min verksamhet går ut på att skapa utrymme för människor att vara sig själva, landa och utvecklas i trygg miljö.”

Mejl: hej@ylvapavval.com
Hemsida: ylvapavval.com

THERESE PERSMARKEN
Stehag, Sverige

Arbetsplats: Hälsoboden Naturligtvis.
Tjänster: Individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska.

Mejl: hbnaturligtvis@gmail.com

MARIA PIEMA
Lund, Sverige

Yrke: Socionom, yoga- och meditationslärare, Let Your Yoga Dance-lärare.
Arbetsplats: Socionomtjänst Skåne AB, Yoga & Kreativ Design Skåne AB.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

”Som socialarbetare har jag under många år arbetat med människor som har upplevt trauma i sina liv. Jag har sett människor på olika sätt ta sig igenom svårigheter genom samtal, motivationsarbete och aktivt lyssnande. Genom att förmedla ytterligare verktyg för att hjälpa människor att hitta sin inre styrka och sitt eget uttryck, och att bearbeta trauman och gå vidare i livet, har jag möjlighet att nå ännu fler. Jag har redan sett vilken kraft det finns i yoga, meditation och dans och jag har egen erfarenhet av att läkas genom skrivande – skrivandet har alltid varit en stor del av mitt liv. Målet med mitt arbete är att ge människor möjlighet att hitta sin kraft, sin kreativitet och modet att följa sitt hjärta och läkas.”

Mejl: maria@yogaodesign.se
Hemsida: socionomtjanstskane.se, yogaodesign.se

KAARINA RAUHALA
Haparanda, Sverige

Yrke: Präst, projektledare.
Arbetsplats: Haparanda församling, Svenska kyrkan.
Språk: Svenska, finska, engelska.

Mejl: kaarina.rauhala@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/haparanda

ANNA ROSENGREN
Stockholm, Sverige

Yrke: Präst, konsult inom hållbarhet, etik och välbefinnande.
Arbetsplats: Täby församling.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska.

”Jag hjälper dig och mig och oss tillsammans att formulera en ny och helande berättelse. Vilka vill vi vara nu? Hur kan vi leva ett gott liv? Hur kan vi, var och en och tillsammans, formulera en ny berättelse om vad det är att vara människa och Jordbo?”

Mejl: anna.rosengren@svenskakyrkan.se, anna@etikiarbetslivet.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/taby, etikiarbetslivet.se

GIT ROSENQVIST
Hässleholm, Sverige

Arbetsplats: Naturtanken.
Tjänster: Workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska.

“Med en bukett av livets blommor & törnen i min ryggsäck möter jag dig där du är just nu. Livet ger oss alla utmaningar och ibland behöver vi hjälp med att tolka och hantera dom. Med bas i naturmedicinsk filosofi, empati, respekt och genuin vilja att hitta möjligheter anpassar jag kurser, workshops och vägledning till dig och ditt behov av stöd. Med verktyg från bland annat Write Your Self och naturmedicinen får vi struktur men även frihet. Med möten i naturen får vi trygghet att utforska möjligheter till läkning och utveckling.”

Mejl: naturtanken@live.se
Hemsida: naturtanken.se

MARIA SABER
Helsingborg, Sverige

Yrke: Behandlingsassistent på kvinnojour, arbetsterapeut, yogalärare, massör, hälsocoach, teaterpedagog.
Tjänster: Individuell handledning.

Mejl: annamariasaber@gmail.com

EVA SALQVIST
Umeå, Sverige

Yrke: Författare, lekterapeut och sorgegruppsledare.
Arbetsplats: Norrlands universitetssjukhus.
Tjänster: Kurser, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

”Efter att själv drabbats av utmattningsdepression 2006 tog jag skrivandet till hjälp för att komma ut på andra sidan och hitta vad jag egentligen ville med livet. Jag gick då en skrivutbildning som hette ”Skriv för livet” på Medlefors folkhögskola, med inriktning på skrivande om egna upplevelser. Att utforska sig själv, sina erfarenheter och beskriva känslor är den snabbaste vägen att hitta sin röst som författare. Efter det har jag gett ut ett flertal böcker, mest för barn- och unga.

Jag jobbar också på Norrlands universitetssjukhus som lekterapeut och sorgegruppsledare. Även som sorgegruppsledare använder vi oss av en pedagogisk metod, inte helt olik Write Your Self-konceptet, för att närma oss det svåra. Att få sätta sina egna ord på händelser har en enormt läkande kraft, även om det initialt kan kännas svårt. Här får du möjlighet att ta det i din egen takt och välja dina egna ämnen.”

Mejl: evasalqvist@gmail.com
Hemsida: salqvist.se

ANNA SANDQVIST
Stockholm, Sverige

Yrke: Folkhögskolelärare.
Arbetsplats: Röda Korsets Folkhögskola.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell vägledning.
Språk: Svenska och engelska.

”Människors berättelser och livshistorier har alltid legat mig varmt om hjärtat, liksom skrivandet. Jag är journalist och lärare i bland annat svenska, och jobbar sedan många år på Röda Korsets folkhögskola. De senaste 20 åren har jag på olika sätt jobbat för ett inkluderande samhälle, där alla människor kan känna sig trygga, oavsett vilken bakgrund vi har eller hur vi identifierar oss. Att under lång tid känna sig exkluderad, ovälkommen eller otrygg bygger upp en stress inom oss som är svår att komma ifrån, vad som på senare år kommit att kallas för minoritetsstress. Jag vill uppmuntra människor till att utforska sina upplevelser genom skrivandet. När vi gör det kan vi hitta tillbaka till våra egna röster, och därmed skriva vår egen historia.”

Mejl: anna.writeyourself@gmail.com

ELLEN SCHELIN
Stockholm, Sverige

Yrke: Präst.
Arbetsplats: Tyresö församling, Stockholms stift.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska.

”I den kristna traditionen använder vi oss av Bibelns berättelser, den stora berättelsen för att tolka och tyda våra egna liv. Med Write Your Self kan vi skriva vår berättelse för att se våra egna liv i text som kan fördjupa vårt sätt att se våra liv. I mitt arbete möter jag ofta människor när livet bränner till men också i vardagens längtan efter mening och djup. Ett sätt att göra detta, både när livet bränner till liksom i vardagens längtan, är att tillsammans eller enskilt får skriva sin livsberättelse.”

Mejl: ellen.schelin@svenskakyrkan.se
Hemsida: tyresoforsamling.se

AGNES SCOTT
Stockholm, Sverige

Yrke: Diakon.
Arbetsplats: Skarpnäcks församling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska, engelska.

”Saker som vi varit med om påverkar oss, och det kan vara viktigt att få sätta ord på. Genom att få berätta sin berättelse – vad den än är – kan vi ta kontroll över våra liv, det är vi som håller i pennan, ingen annan bestämmer vad som skrivs. I skrivandet har vi själva makten att välja vad vi vill berätta och hur, vad vi vill göra mer vår berättelse. Jag erbjuder vägledning för dig som vill ägna dig åt läkande skrivande efter svårigheter, trauma, eller som en reflektion kring dig själv och ditt liv. Du bestämmer själv vad du vill skriva om och vad du vill dela med dig av. Med hjälp av Write Your Self och skrivandet vill jag ge verktyg för att närma sig svåra saker eller öppna upp för nya sätt att se på sig själv och sitt liv. Jag kan i rollen som diakon erbjuda stödjande samtal och vägledning i skrivprocessen. Du kan välja att ses nätbaserat, via mejlkontakt eller träffas fysiskt. Du är välkommen att höra av dig!”

Mejl: Agnes.scott@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/skarpnack

VERONIKA SKÄRLUND
Nyköping/Gnesta, Sverige

Yrke: Journalist, rosenterapeut.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell vägledning, textrespons.
Språk: Svenska.

“Har du känt att orken inte räcker till? Vi är flera som är eller har varit där. Jag har själv gått igenom en segdragen utmattning och för mig var skrivandet oerhört viktigt under den perioden. Idag använder jag Write Your Selfs metod för att samla kvinnor med liknande erfarenheter och ge vägledning genom en skrivprocess som förhoppningsvis kan bidra till återhämtning, både av orken och av självförtroendet.”

Mejl: info@VeroUnika.se
Hemsida: verounika.se

MARIANNE STRAND
Harads och Boden, Sverige

Yrke: Manusförfattare, kulturprojektledare, coach.
Arbetsplats: Egenföretagare.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell vägledning.
Språk: Svenska, engelska, franska.

“Marianne Strand är verksam som manusförfattare, projektledare och professionell coach och bor i Harads. Genom sitt företag None Dyad skriver hon manus för olika medier, handleder i skrivande och ger coachingtjänster. Med regissör Lotta Lennartsdotter driver hon projektet KulturNord som med bas i Harads stöttar kreatörer och arrangerar kulturaktiviteter i Lule älvdal. Utifrån ett kultur & hälsa-perspektiv använder Marianne film och skrivande som verktyg för hälsofrämjande upplevelser. I handledning/coaching arbetar hon med redskap från konstnärlig praktik, mindfulnessbaserad och lösningsfokuserad coaching. En stark drivkraft är upplevelsen av utforskande, närvaro och självförglömmelse i skapandet, det inre lekrum som är allas vår födslorätt.”

Mejl: info@nonedyad.com
Hemsida: nonedyad.com

IDA SUNDÉN
Östergötland, Sverige

Yrke: Socionom, journalist och författare.
Arbetsplats: Egen företagare samt kurator inom hälso- och sjukvård.
Tjänster: Kurser, individuell vägledning, textrespons.
Språk: Svenska.

“Våra liv är fulla av berättelser, som vi ibland behöver hjälp att få fatt i. Den som skriver ges möjlighet att återvända till sina ord och sin berättelse, vilket kan vara ett fint sätt att få syn på sig själv. Jag har själv alltid skrivit och vet vilken inneboende kraft det finns i att ge sig den tiden och möjligheten. Jag ger individuell vägledning och textrespons, men anpassar upplägget utifrån olika människors behov.”

Mejl: info@idasunden.com
Hemsida: idasunden.com

CHRISTINA SUNDSTRÖM ENGELHART
Stockholm, Sverige

Yrke: Interreligiös pedagog.
Arbetsplats: Nacka församling, Fisksätra Kyrka.
Tjänster: Kurser.
Språk: Svenska, tyska, engelska.

”Jag tycker om att möta människor från olika kulturer. Jag har rest runt i världen vilket lärt mig att vara öppen för att saker inte alltid blir som man tänkt sig. Det har lärt mig att bli ödmjuk och lärt mig att ta emot människor där de står just nu. Vill du följa med mig på en spännande resa? I en mindre, trygg grupp kommer jag att leda dig genom olika skrivprocesser som förhoppningsvis leder till att du finner din egen röst. Du väljer själv hur mycket och vad du vill skriva om. Kanske finns det i ditt minne obearbetade saker som tyngt dig. Kanske vill du bara få en egen tid och njuta av att låta orden flöda. Då är den här skrivkursen något för dig.”

Mejl: tina.sundstrom@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/nacka

ANNA SUNDSTRÖM LINDMARK
Umeå, Sverige

Yrke: Författare, journalist, berättare.
Arbetsplats: Anna Sundström Lindmark.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning, textrespons.
Språk: Svenska.

”Att komma till uttryck med hela sin mänsklighet och alla de komplexa och motstridiga känslor du bär på, det tror jag på. Att få vara hel och äga rätten till din berättelse. Jag vet att skrivandet kan rädda människoliv – det är min drivkraft.”

Mejl: hej@annasundstromlindmark.se
Hemsida: annasundstromlindmark.se

MEDINA TÖRRISSEN
Stockholm, Sverige

Yrke: Själens trädgårdsmästarinna.
Arbetsplats: Medina coaching.
Tjänster: Individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska, teckenspråk.

”Jag har hela mitt liv arbetat med människor på något sätt, allt från hemsamarit till gymnasielärare och borgerliga ceremonier. Jag har samtalat och lyssnat på olika röster och berättelser genom livet, på olika sätt – från skådespeleri, handledare i sorgebearbetning, till mediala samtal.

Det jag älskar med att handleda skribenter, det är sättet att möta en person, höra, uppleva en berättelse, som skapas, formas genom varje övning, varje ord. Med en nakenhet som bara är kärleksenergi i den renaste formen. Att omfamna sig själv i självkärlek på det sättet är väldigt livgivande och kraftfullt. Den upplevelsen vill jag dela till andra och vägleda. Ett verktyg att möta sig själv på ett omtänksamt och kärleksfullt sätt, vem vill inte ha det?”

Mejl: coachmia@gmail.com

CAMILLA VALLHAGEN
Falun, Sverige

Yrke: Präst, psykoterapeut men psykodynamisk inriktning, mindfulnessinstruktör.
Arbetsplats: Sundborns församling.
Tjänster: Kurser, individuell handledning.
Språk: Svenska.

Mejl: camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se

KARIN VIGREN
Nordmaling, Sverige

Yrke: Präst, författare.
Arbetsplats: Bygdeå församling, Svenska kyrkan.
Tjänster: Kurser.
Språk: Svenska.

Mejl: Karin.Vigren@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/bygdea

LINDA WAHLUND
Stockholm, Sverige

Yrke: Socionom, utbildad inom psykoterapi och biblioterapi. Författare, skrivkursledare.
Arbetsplats: Eget företag, kurator i Österåkers kommun.
Tjänster: Kurser , workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska.

“Som terapeut har jag sökt sambandet mellan samtal, berättelser, läsa och skriva och jag har funnit det inom biblioterapi och Write your self. Ett sätt där det kreativa skrivandet och utforskandet i egna texter och berättelser om sig själv, leder framåt. Vi går alla igenom kriser i livet och en del bär på trauman, där vi fastnat eller upprepar mönster som vi vill bryta. Där vi söker ord för det vi varit med om och där fragment och minnesbilder inte alltid bildar en sammanhängande historia. Via det kreativa skrivandet kan vi hitta ord och inse att vi äger vår egen berättelse. Vi kan skriva början och mitten och slutet och beskriva både det svåra och det värsta som hänt men också längtor och önskningar och ta tillbaka livet igen. Ditt liv.”

Mejl: kontakt@delandesamtal.se
Hemsida: delandesamtal.se

CAROLINA WELIN
Stockholm/Leksand, Sverige

Yrke: Psykosyntesterapeut, samtalsterapeut, författare, kommunikatör.
Arbetsplats: MOW HÄLSA i Stockholm, Hälsohemmet Masesgården i Leksand.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.
Språk: Svenska, engelska.

”När jag arbetar med människor i kris har jag hjärtat i ögonen och ögonen i fingertopparna. Jag arbetar med personer som behöver hjälp – att hitta sig själva, att hitta energi i både kropp och själ eller att hitta livsgnistan trots att man har allt och ändå inte mår bra. När det gäller att komma vidare, trots livets omständigheter, behöver vi hjälp. Att i det läget möta någon som ser var du befinner dig är värt allt. Läkandet växer ur den terapeutiska relationen.

Jag har utvecklat ett läkande återhämtningsprogram, Mitt-i-Livet®, som hjälper människor vidare till energi i kropp och själ som jag genomför i samarbete med Hälsohemmet Masesgården. Konceptet kom till mig under min egen läkning. Skrivandet har alltid varit min ventil – jag skriver böcker och arbetar gärna med klienter i skrivande terapi online. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer.”

Mejl: carolina.welin@mow.se
Hemsida: mow.se

CARINA WESTERBERG
Stockholm, Sverige

Yrke: KAM.
Arbetsplats: Monster WoldWide Scandinavia, volontär på Sundbybergs församling.
Språk: Svenska, engelska.

Mejl: westerberg.carina@hotmail.com

MARCUS WESTERGREN
Alingsås, Sverige

Yrke: Socionom, psykoterapeut, hälso- och sjukvårdskurator, journalist.
Arbetsplats: Egen firma med psykoterapi, utbildning och handledning. Utbildare på Rädda Barnen.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell vägledning och textrespons.
Språk: Svenska.

Mejl: fortsattsamtal@gmail.com
Hemsida: marcuswestergren.se

ULLAKARIN WESTLIN
Åkersberga, Sverige

Yrke: Diakon.
Arbetsplats: Svenska kyrkan Österåker (Österåkers pastorat).

Mejl: ullakarin.westlin@svenskakyrkan.se

SUSANNE WIDSELL
Västerås, Sverige

Yrke: Gestaltterapeut, coach, kommunikatör, verksamhetsutvecklare.
Arbetsplats: Glimra coaching, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland.
Tjänster: Kurser, individuell handledning.
Språk: Svenska.

”Jag är kommunikatör, coach och gestaltterapeut med särskilt intresse för ordens läkande förmåga. Att få möjlighet att ord för ord formulera den sanna berättelsen om sig själv är att göra en uppgraderad version av sig själv, så att en ny självbild kan växa fram. En bild som kan stämma bättre överens med verkligheten än den andra, berättad om oss och som till stor del påverkar hur vi agerar i livet. Vi kan träda fram som dem vi verkligen är. Och att få sätta ord på det som varit och som kanske behövt hållas som en hemlighet kan utöver den läkande effekten, öka förståelsen för det som varit och klargöra vad just jag behöver för att hantera livet på bästa sätt efter mina förutsättningar.”

Mejl: susanne.widsell@hotmail.com 
Hemsida: glimracoaching.se

ANNIKA WIGÖ
Gävle, Sverige

Yrke: Informatör, journalist.
Tjänster: Kurser, individuell handledning.
Språk: Svenska.

”Jag är utbildad informatör, har gått Skrivarlinjen på Västerbergs folkhögskola och även flera sommarkurser i skrivande. Under åren har jag hållit egna skrivarkurser för olika målgrupper. Där har jag sett vilka krafter som ligger i att – under varsam handledning – hitta sin egen röst och även kunna uttrycka det som ligger dolt under ytan. Det känns nästan magiskt! Nu välkomnar jag dig som också vill hitta styrkan genom skrivandet”.

Mejl: annika.wigo@hotmail.se

EMMA ÅSLIN STÅRSTA
Umeå, Sverige

Yrke: Doula och författare.
Arbetsplats: Hela Moderskapet.
Tjänster: Kurser och individuell vägledning.
Språk: Svenska, engelska.

”Jag vill vara ett stöd för dig att hitta din röst och kunna uttrycka det du upplevt. Trauman kan vara de stora livsomvälvande händelserna, och det kan vara de mindre som skakat om oss eller på något sätt fått oss att känna oss separerade från oss själva eller andra. Genom skrivandet hjälper jag dig att närma dig det som är viktigt för dig på ett prestationslöst sätt. För mig har skrivandet alltid varit den viktigaste ventilen för att ge mig verktyg att hantera livet. Oavsett om det handlat om sjukdomar, stress, relationer eller förändringar på andra sätt har jag alltid haft skrivandet med mig. Jag ser fram emot att kunna erbjuda ett material där du också får möjlighet att upptäcka skrivandets läkande kraft.

Mejl: helamoderskapet@gmail.com
Hemsida: helamoderskapet.se

ANNIKA ÅSTRÖM
Umeå, Sverige

Yrke: Litteraturskribent.

Mejl: kloksomenbok@hotmail.com

EBBA ÄLVERBRANDT
Malmö, Sverige

Yrke: Diakon.
Arbetsplats: Fosie kyrka, Svenska kyrkan Malmö.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell handledning.

“I vårt själavårdsarbete använder vi Write Your Self, både enskilt och i grupp, som ett läkande verktyg för att närma sig det svåra.”

Mejl: Ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkanmalmo.se

Australien

SUSANNE OLIVER ARMSTRONG
Sunshine Coast, Queensland, Australien

Yrke: Writer, counsellor, adult educator, researcher.
Arbetsplats: Privat practice.
Tjänster: Courses, workshops, individual tutoring.
Språk: English.

“During my life I have had vast experience working alongside people suffering from the impact of trauma; as grief counsellor, a nurse, an adult educator, and when working for women traumatised by sexual abuse and domestic violence in a women’s centre. I also have my own lived experience of emotional distress as a survivor of trauma and find creative resources, such as writing and art, liberate me from a place of emotional distress to generate healing and resolution. My recently submitted Doctor of Creative Arts (Creative Writing) thesis explores the intergenerational transference of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and the need to express our silenced voices through the methods of creative writing and art.”

Mejl: susanne@armstrongstraining.com
Facebook: facebook.com/oceancounselling

Norge

LILL-KARIN ELVESTAD
Balsfjord, Norge

Yrke: Journalist, författare.
Arbetsplats: Ord i Landskap.
Tjänster: Kurser, workshops, individuell vägledning, textrespons.
Språk: Norska.

”Jag vet av egen erfarenhet att vi kan skriva oss fria från maktlöshet, ångest och oro. Jag vet att när du finner din historia, och försiktigt börjar gå den väg som är rätt för dig, så kommer du att uppleva djupgående, positiv förändring. Skrivandet har varit mitt ankare och mitt sätt att leva. I mitt arbete som journalist och författare, men också i det egna livet. Jag har skrivit mig genom skilsmässa och allvarlig sjukdom, och jag har skrivit fram den jag på djupet vill vara. Jag har undervisat i skrivterapi sedan 2017, och genom certifieringen i Write Your Self så har jag fått ännu fler verktyg för att vägleda dig på ett tryggt och läkande sätt. Du är varmt välkommen att kontakta mig. På min hemsida så hittar du mer information om kommande kurser.”

Mejl: lill.elv@online.no
Hemsida: lillkarinelvestad.no

Pakistan

FAISAL AMIR MALIK
Pakistan

Yrke: Psychiatry researcher.

Mejl: stanislem3@gmail.com

Kanada

STACEY HARE HODGINS
Thunder Bay, Ontario, Kanada

Yrke: Counsellor, facilitator, community-engaged arts organizer.
Arbetsplats: Private Practice.
Tjänster: Individual, Small Group, Consultation.
Språk: English.

“I’m a registered social worker, facilitator, writer, maker, and advocate. I work as a freelance community arts organizer and have a private counselling practice guiding therapeutic writing.

I’m drawn to places where art and social justice come together, where self-expression makes the hidden visible and transforms our lived experiences. Some of my most meaningful work has involved creating and facilitating arts programs for survivors of gender-based violence and for under-represented youth coping with anxiety. I know firsthand that by (re)connecting us with ourselves (and each other), writing can be a powerful tool for personal growth and healing. In my private practice, I draw on narrative, mindfulness, and response-based therapies to help others use writing to reclaim their strengths, develop their coping skills, and tell their stories on their own terms.“

Mejl: sharehodgins@gmail.com
Hemsida: making-meaning.ca

REESEE/JUNGLE FLOWER
Toronto, Kanada

Yrke: Warrior poet and workshop facilitator.
Arbetsplats: Reclaim Your Voice.
Tjänster: Workshops.
Språk: English.

“In 2011 I had a spiritual awakening and came to believe that the only reason I experienced and escaped psychological abuse was to help support others with similar experiences. Fuelled by this purpose, I faced my greatest fear — public speaking — and began to host events where people who have been abused could share their stories. I founded Reclaim Your Voice in 2012 in the name of peace and healing for all and since then have hosted over 50 events and workshops of this nature. In doing this work, I have learned how important it is for survivors to be surrounded by a loving community. It is my joy and purpose to support others in this way, through spoken word performances, live speaking, writing workshops, storytelling and events for people who have experienced abuse.”

Mejl: info@reclaimyourvoice.org
Hemsida: ReclaimYourVoice.org

Sydafrika

JULIA CASCIOLA
Kapstaden, Sydafrika

Yrke: English language editor, spiritual companion.
Tjänster: Workshops, individual tutoring, text feedback.

“Voicelessness has been a theme through my life, and through my maternal lineage (biological and spiritual). Over the years I have heard many women express the same. I offer an experience of writing as prayer, writing together in and from Nature, in a ‘via feminina’ or feminine way of love and safety.

My mouth has been sealed for so long. Now the words rise like the wind, the prophetess, the clouds and grasses blowing across the veld. My mouth is melted, parted, receiving words like manna, like lightning, like the scent of spikenard at the resurrection.

Mejl: jem@mweb.co.za
Hemsida: juliacasciola.com

Storbritannien

KATIE WATSON
Manchester & Liverpool, Storbritannien

Yrke: Psychotherapist, tutor, writer.
Tjänster: Courses, workshops, individual tutoring.

Mejl: katiefionaalison@gmail.com

USA

DANIELE EVANS
Pennsylvania, USA

Yrke: Spiritual director, writer.
Tjänster: Workshops, individual tutoring.
Språk: English.

Compassion asks us to go where it hurts, to enter into the places of pain, to share in brokenness… ~ Henri Nouwen

“I offer services of COMPASSION. Safe, sacred and still space; spiritual companionship; guidance in writing your story and telling your truth; opportunity to explore who you are, and who you desire to become. One-on-one soul care sessions, support for each Enneagram type’s soul care needs, writing workshops for grief & suffering support (online and in-person).”

Mejl: support@danieleevans.org
Hemsida: danieleevans.org

WINNIE SO
USA

Yrke: Writer and Chinese-to-English translator.
Arbetsplats: Remote (mainly Europe) or at home.
Tjänster: Individual tutoring, text feedback.

“I guide people on their own path of transformation through journeys and words. I help people audit and align their assumptions, values, and beliefs according to their new reality after crisis or disruption, process emotions, reimagine life based on new understanding, clarify goals and actions through a process of exploration in the world, and introspective writing. I work with writers on an individual basis either remotely or in-person if we happen to be in the same place. I am a nomad who is mainly in Europe, but I also spend time in Asia (HK, Singapore) and the U.S. (NYC, Phoenix). I am also a writer and Chinese-to-English translator, and have experienced healing my own childhood trauma and relationships affected by that trauma.”

Mejl: winnie.so@1000faces.me
Hemsida: www.1000faces.me