Ge röst till människor & hjälp dem att använda den – bli Write Your Self-vägledare

Utbildningen

”The core experience of psychological trauma is disempowerment and disconnection from others. Recovery, therefore, is based upon the empowerment of the survivor and the creation of new connections.”

– Judith Hermann, ”Trauma och tillfrisknande”.

*

Omkring 70-80% av världens befolkning kommer någon gång under sitt liv att drabbas av något slags trauma. Forskning visar att efter trauma så behöver vi få utrymme att organisera och förstå vår berättelse, och vi behöver tryggt sällskap i den processen. Skrivande under vägledning kan vara ett enkelt och hållbart komplement i en sådan process.

Genom att utbilda vägledare vill vi ta skrivandet till en mängd miljöer där människor som upplevt trauma finns – så att de får bli hjälpta och stärkta av att skriva. Vi vill att det ska vara självklart att människor som upplevt trauma ska erbjudas kvalitativ hjälp att skriva.

Vem är utbildningen till för?

Skrivpedagoger, psykologer, terapeuter, präster, läkare, yogalärare, personal på kvinnojourer, fängelser och på stödboenden för asylsökande – detta är några av många exempel på yrkesverksamma som har utbildat sig hos oss.

Våra klienter har olika yrkesbakgrund, och utbildningsmaterialet är anpassat därefter. Vi strävar efter att tillsammans med våra vägledare kunna hitta än fler användningsområden för skrivande.

Detta är en utbildning för att handleda privatpersoner i skrivande. Det är inte en utbildning för att utbilda professionella i vår metod. Alla som använder vår metod professionellt ska utbildas och certifieras av oss.

Utbildningen bör ses som fortbildning och som komplement till din befintliga yrkesroll.

”Ert material och er process är perfekt skapade för människor som påverkats av trauma. Er process och metodologi känns så rätt, den är omfattande och extremt genomtänkt.”

– SUSANNE OLIVER ARMSTRONG, forskare, sorgeterapeut och lärare i kreativt skrivande, Australien.

“Professionellt, väldesignat och välkomnande. Utbildningen passar som hand i handske för mig och min passion, min kunskap och min bakgrund. Jag värdesätter att programmet är grundat i god och gedigen forskning, det är så viktigt, och jag känner mig stöttad och välkomnad som en del av den större rörelse som ni på Write Your Self håller på att skapa.”

– BRENDA LEE WRIGHT, terapeut, Kanada.

Vår metodik

Vår metodik vilar på tre ben:

Skrivande efter trauma

Skrivande efter trauma kan handla dels om att skriva om trauma – om egna upplevelser av trauma. Men det kan också handla om att skriva efter upplevelser av trauma, att förhålla sig till sig själv och sin röst efter den förändring som ett trauma innebär. Skribenterna väljer alltid själva vad de vill skriva om. Det finns inget krav att skriva specifikt om trauma.

Skrivprocessen

Den skrivprocess i åtta steg som vi tagit fram innehåller grundläggande kunskap om trauma, traumaanpassade skrivövningar och verktyg för att hjälpa skribenterna att utforska vad de behöver för att kunna skapa ett hållbart skrivande.

Skribentens val och egenmakt

Trauma orsakar ofta en känsla av förlust av handlingsutrymme och makt att påverka sin situation. Det yttersta syftet med vår metodik är att föra val och egenmakt tillbaka till skribenterna.

Våra berättelser är viktiga. Hjälp människor att skriva sina.

Hur utbildningen fungerar

Under utbildningen får du lära dig vår skrivprocess i åtta steg och utforska hur denna process kan tillämpas pedagogiskt – hur du kan vägleda människor individuellt och i grupp.

Via en serie moduler får du studera trauma och skrivande ur pedagogiska och vetenskapliga perspektiv. Du får lära dig hur en traumaanpassad skrivprocess kan utformas med fokus på att föra val och egenmakt tillbaka till dina skribenter.

Utbildningen består av ett digitalt material som du bekantar dig med i din egen takt, och som finns tillgängligt både på vår utbildningsplattform online och för nedladdning. Hur lång tid det tar att genomgå utbildningen är individuellt men du kan räkna med en till två månader, om du också arbetar parallellt med att du går vår utbildning.

Du genomgår certifieringen online. Du får tillgång till undervisningsmaterial för att hålla i kurser och workshops, och för att ge individuell handledning och textrespons. Du får även en grund för att utveckla eget undervisningsmaterial samt utforska andra användningsområden för skrivande i din yrkesroll och på din arbetsplats.

Tillträde till den digitala utbildningen och certifieringen gäller för en vägledare och kan inte överföras till eller delas med någon annan.

Dina skribenter hittar du via din egen arbetsplats, ditt nätverk, eller via vägledarregistret på Write Your Selfs hemsida.

Vårt utbildningsmaterial uppdateras kontinuerligt utifrån forskning och feedback från våra klienter.

Utbildningen finns tillgänglig både på svenska och engelska.

Utbildningens moduler

1. SKRIVANDE OCH TRAUMA

Denna modul ger en introduktion till den forskning och det pedagogiska arbete som Write Your Self-metoden bygger på. Här får du en bakgrund till metodiken och får lära dig hur vår skrivprocess i åtta steg kan tillämpas för skrivande efter trauma.

*

2. SKRIVPROCESSEN

Denna modul presenterar Write Your Self’s skrivprocess. Du får en introduktion till skrivprocessens åtta steg och får prova skrivövningar kopplade till stegen.

De åtta stegen i skrivprocessen är:

Ett eget rum
Om att skapa utrymme för skrivande i sitt liv.

Börja skriva
Om att lyssna till de berättelser som vill bli nedskrivna.

Självomsorg
Om att ta hand om sig själv medan man skriver, och varför det är avgörande att göra det.

Den skrivande kroppen
Om kroppen som en bärare av berättelser, och sätt att börja skriva ned dessa berättelser.

Genrer
Om tre olika skrivsätt och vilket eller vilka som kan passa för de berättelser dina skribenter vill skriva.

Ämnen
Om dina skribenters skrivämnen, och hur de kan spara, organisera och utforska dem i sin egen takt.

Skapa helhet
Om läkande skrivande och konkreta verktyg för att organisera och arbeta med sina berättelser.

Uttrycka det ordlösa
Om att hitta ord för det som kan kännas ordlöst i en berättelse.

*

3. VÄGLEDNING

I denna modul tittar vi närmare på vår metodik. Du får bland annat lära dig om vad skrivprocessen kan innebära för dina skribenter, om textrespons och att vara vittne till berättelser om trauma, om att skapa och leda grupper, om vikten av stödsystem för både dig som vägledare och för dina skribenter, och om vad du kan behöva i din roll som vägledare.

 

*

4. CERTIFIERING

Din certifiering sker online. I denna modul finns frågor för dig att besvara och sedan skicka till oss för godkännande och personlig respons. När du har fått dina svar godkända får du ett certifikat som intyg på genomgången utbildning.

*

5. VÄGLEDNINGSMATERIAL

Här finns allt undervisningsmaterial samt kommunikationsmaterial du behöver för att nå ut och presentera ditt arbete för skribenter och uppdragsgivare.

Kurser
Du får ett komplett upplägg för att hålla i en grundkurs och en fortsättningskurs. Detta material kan du också bygga vidare på som du själv önskar utifrån det du lärt dig om vår skrivprocess och metodik.

Workshop
Du får ett komplett upplägg för att hålla i en workshop. Detta material kan du också utveckla utifrån de kunskaper du skaffat dig genom utbildningen.

Individuell handledning
Du får ett komplett upplägg för att ge individuell skrivhandledning, strukturerat i åtta träffar. Detta material kan du sedan bygga vidare på utifrån dina behov och utifrån vad du lärt dig om vår skrivmetodik.

Textrespons
Du får riktlinjer för att ge och ta emot textrespons skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp.

Kommunikationsmaterial
Du får ett digitalt kommunikationsmaterial bestående av bland annat text, bilder, flyers och affischer, att använda gentemot dina egna skribenter och uppdragsgivare för att presentera Write Your Self, vår metod och de tjänster du erbjuder som vägledare.

*

Bibliotek, diskussionsforum & vägledarregister

Bibliotek
I biblioteket får du tillgång till resurser som kompletterar utbildningsmaterialet.

Diskussionsforum
I vår privata Facebookgrupp kan du presentera dig själv och ditt arbete, få kontakt med andra vägledare, ställa frågor och få stöd.

Vägledarregister
När du blivit certifierad så blir du – om du väljer det – en del av vårt vägledarregister, som du hittar här på vår hemsida. Via det kan skribenter läsa om vilken verksamhet du erbjuder och på så vis komma i kontakt med och få hjälp av dig.

Ansvar

Vårt program baseras på traumaorienterat evidensbaserat arbete, men vi är inte kliniska utövare, terapeuter eller forskare. Vi arbetar med språk, skrivande och kreativitet som profession.

Write Your Self är inte en ersättning för terapi eller annan behandling. Vårt skrivmaterial är ett mycket verkningsfullt komplement.

Vid behov av medicinsk vård ska skribenterna du handleder alltid rekommenderas att söka sådan hjälp. Du som använder vår metod gör det på eget ansvar i ditt eget yrkesutövande.

Möt fyra Write Your Self-vägledare

EMELIE HILL DITTMER

“Att få vara den mentor som jag själv önskar att jag haft under mina mest turbulenta år och att se andra människors personliga utveckling, det känns meningsfullt”, säger Write Your Self-vägledaren Emelie Hill Dittmer, som grundat och leder den populära kursen Läkande skrivande på Österlens folkhögskola.

Läs vidare.

JESSICA HJERT FLOD

Att skriva om livet när det är som svårast – dela med sig av så väl ångest som diagnoser – det får henne att må bättre och hon vet att hennes ord också hjälper andra. “Vi som människor bär samma känslor. Vi är inte ensamma”, säger beteendevetaren, författaren och Write Your Self-vägledaren Jessica Hjert Flod.

Läs vidare.

YLVA MARIA PAVVAL

Ylva Maria Pavval, aktiv i föreningen Niejda, vill ge människor verktyg att erövra sin berättelse på ett tryggt och hanterbart sätt. Med Write Your Self-metoden ser hon att det är möjligt. Nu håller hon i workshops runtom i hela Norrbotten, samt leder skrivgrupper online.

Läs vidare.

ANNA MARKLUND

Att följa skribenternas utveckling, det är det bästa med arbetet, enligt Write Your Self-vägledaren Anna Marklund. “De blir klarare och mer målmedvetna – det syns i hela kroppen. Att skriva skapar en tydligare väg vidare i livet”, säger hon.

Läs vidare.

Vanliga frågor

Vad kostar utbildningen?

13 900 kronor + moms 25%. Möjlighet att delbetala upp till 12 månader räntefritt.

Får vem som helst gå er utbildning? Behöver jag ha tidigare erfarenhet av skrivande?

Vem som helst får gå utbildningen men vi riktar oss primärt till dig som i ditt yrke arbetar med att hjälpa människor. Bland våra utbildade vägledare finns präster, samtalsterapeuter, skrivpedagoger, läkare och yogalärare. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av skrivande.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är förlagd online. Allt studiematerial är samlat på en enkel och användarvänlig utbildningsplattform, där du får lära känna vår skrivprocess i åtta steg och utforska hur denna process kan tillämpas pedagogiskt. Du loggar in och studerar i din egen takt, när och var det passar dig. Certifieringen sker skriftligt och du får personlig respons på dina svar.

Vad ingår?

Hela utbildningen och certifieringen är inkluderad. Du får tillgång till ett omfattande och konkret steg-för-steg material för att hålla i kurser, workshops, ge individuell handledning och textrespons, som även går att använda online.

Via vårt diskussionsforum så får du tillgång till ett community som du kan ta hjälp av. Vi finns också här om du har frågor eller vill ha input på hur du vill forma din väg och ditt arbete framåt.

Du får en egen profil i Write Your Selfs vägledarregister på hemsidan, så att skribenter kan hitta åt dig via oss.

Du får möjlighet att hjälpa obegränsat med människor med metoden.

Vad händer efter jag är klar med certifieringen?

I utbildningen ingår material för att du själv enkelt ska kunna gå vidare och implementera Write Your Selfs metod i ditt arbete. Du får förslag på upplägg för kurser och workshops, mallar för individuella samtal och mycket mer. Som vägledare är du också välkommen att bli del i vårt vägledarforum på Facebook där du kan knyta kontakter med andra vägledare, ta hjälp och inspireras av andra.

Vad är Write Your Self?

Write Your Self är ett utbildningsföretag med bas i norra Sverige. Vi erbjuder onlinebaserad utbildning i läkande skrivande efter trauma, baserad på aktuell forskning och pedagogiskt och traumaterapeutiskt arbete. Vi har i nuläget utbildade vägledare i tretton länder.

”Att logga in på programmet är en vacker och känslosam upplevelse. All den forskning som materialet lyfter hjälper till att bekräfta något som jag redan vet – djupt inuti. Det är en känsla av bitar som faller på plats, och en vetskap om att spridandet av det här budskapet kommer att göra en så enorm skillnad för så många.”

– EMELIE HILL DITTMER, skrivpedagog och journalist, England.

”Att gå den här utbildningen har fått mig att förstå vilket kraftfullt redskap skrivande är, men också hur viktigt det är att ta hand om sig själv på rätt sätt medan man skriver. Detta vill jag förmedla i alla mina skrivkurser framöver. Ni gör ett fantastiskt arbete, och jag är både stolt och glad över att få vara en del i ert nätverk av vägledare.”

– ANNIKA WIGÖ, kursledare, Sverige.

”Utbildningen känns proffsig och välstrukturerad. Jag gillar att få översikt, och att det sker i steg, så att det är begripligt och inte känns som att jag drunknar i nya grejer. Extra plus för listan med resurser: GULD att redan nu se att jag kan fördjupa mig i vissa aspekter som intresserar mig… väldigt inspirerande.”

– YLVA MARIA PAVVAL, projektledare, Niejda, Sverige.

”Materialet genomsyras av enkelhet – där jag menar att det enkla är det vackra. Professionalitet är ett bra ord – omsorgsfullt framtaget. Det genomsyras av värme och kärlek till den som ska skriva själv eller söka vägleda andra till skrivande. Här finns en empati inför vad det handlar om att bemöta andras sår.”

– KARIN VIGREN, präst, Svenska Kyrkan, Sverige.

“Jag upplever utbildningsmaterialet som mycket lärorikt och intressant. Jag har lärt mig mycket. Ni har ett jättefint sätt att möta trauma och människor med trauma. Jag uppskattar det arbete ni gör.”

– KAARINA RAUHALA, diakon, Svenska Kyrkan, Sverige.

Pris & köpvillkor

KOSTNAD FÖR UTBILDNING OCH CERTIFIERING:

13 900 kronor + moms 25%.

*

Betalningsalternativ

Säker betalning med Payson.
Välj att slutföra köpet direkt med VISA, MasterCard och internetbank, eller betala i efterhand på faktura eller delbetalning.

Delbetalning upp till 12 månader räntefritt. Här kan du läsa mer om Payson.

*

Inloggningsuppgifter

När du har genomfört ditt köp så skickar vi ett bekräftelsemejl med dina inloggningsuppgifter till programplattformen.

Villkor

Din utbildning och certifiering är personlig och kan inte överlåtas eller delas med någon annan.
Vi erbjuder inte återbetalning.

Köp utbildning till flera deltagare

Utbildning för 1-10 deltagare

13 900 kronor i avgift per deltagare, exklusive moms.
Köpen genomförs genom formuläret här nedan. Du behöver genomföra ett köp för varje deltagare.

Utbildning för fler än 10 deltagare

Kontakta oss för offert.

Några av våra vägledare och samarbetspartners