Möt våra vägledare: Ylva Maria Pavval

Ylva Maria Pavval, aktiv i föreningen Niejda, vill ge människor verktyg att erövra sin berättelse på ett tryggt och hanterbart sätt. Med Write Your Self-metoden ser hon att det är möjligt. Nu håller hon i workshops runtom i hela Norrbotten, samt leder skrivgrupper online.

Niejda är en feministisk förening som jobbar för samiska kvinnor och icke-binära personer. Föreningen startade som ett mentorprogram vars primära ambition är att peppa, stärka och lyfta allt det positiva som finns i Sápmi. Det hade varit många år av medialt fokus på tunga och svåra saker, psykisk ohälsa och självmord i det samiska samhället.
– Det är så viktigt att också ge utrymme åt det lätta och lustfyllda, för att inte dras med i en negativ känsla av maktlöshet, säger Ylva Maria Pavval, en av föreningens medgrundare.

Ett konstruktivt sätt att hjälpa

Under våren och sommaren 2016 lyftes en rad brott som handlade om sexuella övergrepp och våld i nära relationer inom det samiska samhället upp i media. Inget nytt fenomen, varken i Sápmi eller på andra platser i världen, men när det aktualiserades blev det viktigt för Niejda att hantera och ta ställning i frågan.
– Vi samer är en minoritet i storsamhället och det är naturligt att vilja beskydda folket, lokalsamhället och egna familjen. Det kan göra det svårare att våga anmäla förövare, det kräver stort mod och stora uppoffringar för de som gör det. Därför är det extra viktigt att omgivningen verkligen vågar se och hantera berättelserna när de kommer fram i ljuset, säger Ylva Maria.

Ylva Maria kände en stark vilja att göra något konstruktivt för att hjälpa enskilda individer och samhället i stort, men såg också risken att det skulle kunna bli alldeles ohanterligt att öppna alla dörrar samtidigt och låta berättelserna komma. Det var så hon fastande för Write Your Self som ett verktyg för att hjälpa människor att ta makt över sin berättelse, läka och gå vidare. Redan tidigt under utbildningen förstod hon att metoden skulle bli mycket användbar i Niejda.
– Det var något med integriteten som jag fastnade för. Tydligheten och gränserna för vad min roll är, vad jag kan erbjuda och inte, säger Ylva Maria.
För Ylva Maria var det viktigt att inte behöva gå in i en roll hon inte mäktar med – rollen som terapeut saknar hon utbildning för och erfarenhet av. Write Your Self-metoden är tydlig med att det inte heller är avsikten.

Skrivgrupper både online och i det fysiska rummet

Ylva Maria visste att hon i sitt vägledarskap skulle ha flera konkreta utmaningar framför sig. En var vissheten om att hennes skribenter kunde ha olika komplicerade relationer till varandra – exempelvis att en släkting eller en kollega kunde sitta med i samma skrivgrupp. Då blev Write Your Selfs metod med skrivfokus och valmöjlighet viktiga verktyg.
– I en grupp är det också så viktigt att få möjlighet att glänta på dörren i sin egen takt. Du behöver inte berätta din livshistoria för att få vara med i gemenskapen, säger hon.
Som certifierad vägledare ledde Ylva Maria ganska omedelbart sin första skrivgrupp. Det var tio deltagare och kursen hölls i det fysiska rummet. Hon beskriver upplevelsen som speciell på flera sätt, bland annat för att hon själv gjorde övningarna och deltog i gruppen och skaffade sig en egen erfarenhet.
– Det var helt fantastiskt att på egen hand uppleva styrkan i metoden, säger hon.

Sedan dess har Ylva Maria hållit både workshops och kurser online. Via programmet Zoom kan hon vägleda personer utspridda i hela Sverige. Även deltagare från Norge, där hon tidigare bott, går hennes kurser.
– Det funkar väldigt bra att jobba så. Men det finns många skillnader mellan onlinekurser jämfört med de i det fysiska rummet. Det är väldigt intensivt under den tiden vi möts online, nästan så att man blir lite urkramad. Men det blir en tydlig början och tydligt avslut på skrivtiden, när man jobbar uppkopplad vid datorn. Men att jobba i det fysiska rummet ger plats för fler aspekter av hela människan, säger Ylva Maria.

Del i något större

Ylva Maria jobbar heltid som egenföretagare, både via nätet och sin studio i Jokkmokk. Förutom läkande skrivande erbjuder hon yoga, massage och kurser i kampsporten MMA. Människors hälsa och välmående genomsyrar verksamheten.

Vad har Write Your Self betytt för dig?

– Jag är en del i något större. Jag känner stödet i att det finns andra som gått före som gjort samma sak. Write Your Self stärkte mig i min tro att det var möjligt och det gjorde också att jag vågade ta steget. Det är också en styrka att vi är många som jobbar med samma metod, då man kan få hjälp och inspireras av varandra. Man kan tipsa skribenter vidare till andra vägledare som bor i andra delar av landet och som kanske använder Write Your Self på andra sätt.

Har du några tips till nya vägledare?

– Använd er av varandra. Bolla tankar i Facebook-gruppen om exempelvis prissättning och annat. Knyt personlig kontakt, det är värdefullt att vara flera.