Write Your Self-metoden hjälper människor att återerövra sina röster, berättelser och egenmakt genom skrivande.

Genom ett digitalt certifieringsprogram utbildar vi professionella globalt i vår skrivmetod.

Vision

Trauma bryter sönder – oss som individer, våra relationer, våra samhällen. Det förändrar livet fullständigt för den som drabbas. Efteråt behöver livet byggas upp på nytt och jaget återskapas.

Genom skrivande kan detta återskapande börja.

Trauma tystar. Skam och rädsla lägger sig som lock över våra erfarenheter och berättelser och gör att vi känner oss maktlösa.

Men vi är inte maktlösa. Med rätt stöd och vägledning kan vi skriva oss tillbaka till vår kraft. Vi kan hitta tillbaka till våra röster och skriva våra berättelser på sätt som inte bara stärker oss själva utan också andra.

Våra berättelser är viktiga. Och när vi äger våra berättelser kan vi också skriva våra egna slut.

Vilka vi vill hjälpa

Write Your Self är en digital utbildning för dig som vill vägleda människor i skrivande efter trauma och andra svårigheter.

Vi riktar oss till dig som i ditt arbete möter människor som kan vara hjälpta av att använda skrivandet för att återerövra sin röst och känslan av val och egenmakt.

Metoden är utvecklad för skrivande efter trauma, men kan även användas i andra sammanhang som ett verktyg för att stärka sig själv och ta kontroll över sin väg framåt i livet.

Write Your Self arbetar online och globalt. Write Your Self är baserat i norra Sverige.

Vilka vi är

Write Your Self ägs av Åsa Boström, skrivpedagog, yogalärare och coach.

Write Your Self, tidigare Skriv Dig Själv, startade som ett skrivprogram för kvinnor, tjejer och transpersoner med erfarenhet av våld, och drevs 2013-2015 i koordination med Sveriges kvinnojourer, med Åsa som initiativtagare, projektledare och skrivpedagog. Projektet finansierades av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor, och Kvinnojouren i Umeå och Piteå Kvinnojour var projektägare.

2016 övertog Åsa det fulla ägarskapet, samlade ett team och började arbeta med att digitalisera och globalisera verksamheten. I samband med det öppnade också certifieringsutbildningen för professionella.

Write Your Self drivs i samarbete med ett nätverk av pedagoger, kommunikatörer, webbutvecklare och översättare.

Write Your Self har idag skrivvägledare i 16 länder. Vi fortsätter att utveckla vår utbildning och metod i dialog med våra skrivvägledare och samarbetspartners.

Föra röst och berättande till fler

”När vi skapade certifieringsutbildningen och började arbeta för att sprida metoden, så var det med intentionen att vi ville skapa en skrivrörelse. Föra röst och berättande till fler. Läkande skrivande till fler. Write Your Self består av samlad kunskap, vision, ifrågasättande, stigfinnande.

Innan jag började undervisa så ägnade jag många år själv åt att läka genom skrivande, och att undersöka vilken sorts skrivande som egentligen är hållbart, stärkande, återupprättande.

En av mina resor har varit att gå från att bryta min tystnad genom att skriva, till att utbilda mig och börja arbeta för att hjälpa andra att bryta sina tystnader. Steg för steg har jag letts in i att föra vidare det jag lärt mig utmed vägen.

Jag har även gått från att undervisa i det fysiska rummet till att börja undervisa online. Och från att vägleda människor som velat skriva sina berättelser, till att vidareutveckla min metod och börja certifiera professionella i den. Denna metod används nu av vägledare i bland annat Norge, Tyskland, England, Kanada, USA, Pakistan, Hong Kong, Nya Zeeland, Australien, Rumänien, Spanien, Sverige.

Det vore fint om metoden också fick hamna i dina händer. Vill du diskutera hur du skulle kunna använda metoden i ditt arbete och ditt liv? Hör gärna av dig, så berättar jag mer och så kan vi prata vidare.”

– Åsa

Åsa Boström, Anna Lovind, Anna Sundström-Lindmark, Åsa-Saga Hammarstedt.

Vill du veta mer om vårt arbete?

Lämna ditt namn och mejladress: