Write Your Self-metoden hjälper människor att återerövra sina röster, berättelser och egenmakt genom skrivande.

Genom ett digitalt certifieringsprogram utbildar vi professionella globalt i vår skrivmetod.

Vision

Trauma bryter sönder – oss som individer, våra relationer, våra samhällen. Det förändrar livet fullständigt för den som drabbas. Efteråt behöver livet byggas upp på nytt och jaget återskapas.

Genom skrivande kan detta återskapande börja.

Trauma tystar. Skam och rädsla lägger sig som lock över våra erfarenheter och berättelser och gör att vi känner oss maktlösa.

Men vi är inte maktlösa. Med rätt stöd och vägledning kan vi skriva oss tillbaka till vår kraft. Vi kan hitta tillbaka till våra röster och skriva våra berättelser på sätt som inte bara stärker oss själva utan också andra.

Våra berättelser är viktiga. Och när vi äger våra berättelser kan vi också skriva våra egna slut.

Vilka vi vill hjälpa

Vi riktar oss till dig som i ditt arbete möter människor som upplevt trauma.

När Write Your Self-metoden först utvecklades var det för att hjälpa kvinnor, tjejer och icke-binära med erfarenhet av våld. Denna målgrupp finns i hjärtat av vårt arbete och vår vision, men Write Your Self-metoden kan även användas för att hjälpa andra grupper med erfarenhet av trauma, som till exempel krig, mobbing, sjukdom, sorg och förlust.

Write Your Self är en onlinebaserad verksamhet och arbetar globalt. Vårt team är baserat i Sverige.

Vilka vi är

Write Your Self drivs av Åsa Boström, Anna Viola Lovind, Åsa-Saga Hammarstedt och Anna Sundström Lindmark. Vi är pedagoger, författare, kommunikatörer, språkvetare, redaktörer och föreläsare, med både professionell och personlig erfarenhet av läkning av trauma – som gått samman för att kunna hjälpa fler.

Write Your Self, tidigare Skriv Dig Själv, startade som ett skrivprogram för kvinnor, tjejer och transpersoner med erfarenhet av våld, och drevs 2013-2015 i koordination med Sveriges kvinnojourer, med Åsa som initiativtagare, projektledare och skrivpedagog. Projektet finansierades av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor. 2016 samlades det nuvarande teamet och började arbeta med att digitalisera och globalisera verksamheten.

Vi kommer framåt att utveckla Write Your Self vidare genom dialog med våra programdeltagare och professionella som arbetar med traumatiserade människor.

Vill du veta mer om vårt arbete?

Lämna ditt namn och mejladress: