Möt våra vägledare: Emelie Hill Dittmer

– Att få vara den mentor som jag själv önskar att jag haft under mina mest turbulenta år och att se andra människors personliga utveckling, det känns meningsfullt, säger Write Your Self-vägledaren Emelie Hill Dittmer, som grundat och leder den populära kursen Läkande skrivande på Österlens folkhögskola.

På den skånska slätten i natursköna Österlen, känt för sina konstnärer och bokskogar, bor Emelie Hill Dittmer och där ligger också hennes arbetsplats, Österlens folkhögskola. Skolan erbjuder flera kurser med inriktning på skrivande, varav en med Emelie som ansvarig pedagog.
– Att få utveckla kursen i Läkande skrivande var en dröm som gick i uppfyllelse berättar hon.

Journalistiken för begränsande

För Emelie Hill Dittmer har skrivandet alltid varit en livlina. Dagboksskrivandet blev ett verktyg för henne att förstå och bearbeta en dysfunktionell barndom. Under grundskolåren var hon mobbad och utfryst, men fann istället sina vänner genom det skrivna ordet – via annonser i tidningar fick hon kontakt med brevvänner. En stor del av hennes liv gick åt till att skriva brev och läsa brev, för hon fick många. Rekordet var femtio på en dag, berättar hon.

Redan som femtonåring sökte sig Emelie till journalistiken och fick en praktikplats på en lokaltidning. Praktikplatsen utvecklas till inhopp på helger och så småningom vikariat och Emelie utbildade sig till journalist och fortsatte arbeta i branschen. Ständigt drevs hon av viljan att skriva människors berättelser.
– Men samtidigt. Det var något som var så begränsande. Det fanns inte tid att verkligen lyssna och inte utrymme i tidningen för de berättelser jag ville skriva. Det blev mer och mer frustrerande att jag inte kunde göra det arbete som jag kände var viktigt, säger Emelie.

En påtaglig skillnad hos skribenterna

Efter att ha drabbats av en utmattningsdepression reste Emelie utomlands för att få miljöombyte och hitta vägen vidare i livet. Hon hamnade i England och blev kvar där längre än hon planerat. Närmare bestämt fjorton år. Det var också där som Emelies intresse för skrivandets terapeutiska effekter utvecklades och fördjupades. Via en välgörenhetsorganisation blev hon ledare för en skrivgrupp där deltagarna hade olika typer av psykiska funktionsnedsättningar som i vissa fall också fört med sig missbruk och hemlöshet.
– Jag minns att jag var mycket nervös innan kursen och kände en stor ödmjukhet inför uppgiften. Men också en kick. Att det faktiskt gick bättre än jag kunnat hoppas på. Att de skrev så mycket, att jag såg den där lystern i ögonen, berättar Emelie.

Just den där fysiska, väldigt påtagliga skillnaden är något hon fortsätter uppmärksamma hos sina skribenter, gång på gång i sitt arbete.
– En rent synlig effekt. Käkar som slappnar av, en lätthet i kroppen, en glädje.

Emelie utbildade sig till skrivpedagog och fortsatte att leda kurser och skrivarverkstäder i England, bland annat under den uppmärksammade konstutställningen och konstprojektet SICK! Living with an invisible illness i sydöstra England och hörde av en händelse talas om Write Your Self.
– Det var som att så mycket föll på plats. Jag blev bekräftad i det arbetet jag redan påbörjat, fick fler verktyg att använda och jag kände hur jag äntligen kunde ge människor de verktyg jag saknat. Det var en så stark upplevelse!

Den egna läkningsresan som exempel

Parallellt med att Emelie utbildade sig till Write Your Self-vägledare arbetade hon med sin egen personliga berättelse – om sin uppväxt med en i perioder våldsam far och mobbningen i skolan. Men även det ärvda traumat från förintelsen – hennes farmors tid i koncentrationslägret Ravensbrück och hur Emelie påverkats av att vara tredje generationens överlevare.
Att själv skriva sin berättelse och använda Write Your Selfs verktyg är något Emelie återkommer till. Och också något hon rekommenderar andra vägledare att göra.

– För mig är det naturligt att använda min erfarenhet när jag formar min vägledning. Jag visar gärna exempel på hur jag själv jobbat med mitt eget skrivande och min läkningsresa och jag vet att det hjälper mina skribenter vidare i deras skrivande och läkning. Att få hjälp att sätta ord på det svåra, för att kunna gå vidare, för att kunna göra obegripliga händelser mer begripliga, och på så vis kunna lita mer på sig själv, men också på sin omvärld igen.

Stort stöd att vara två

Efter fjorton år i England har nu Emelie och hennes familj bosatt sig på Österlen. Erbjudandet om att starta upp en kurs i Läkande skrivande fick henne att vilja flytta tillbaka till Sverige. Kursen är den första i sitt slag som bedrivs i folkhögskolemiljö där Write Your Selfs metodik utgör grunden. Det är en studiemedelsberättigad distanskurs som ges på halvfart. Studenterna bor på olika plaster runt om i Sverige och en stor del av undervisningen sker via plattformen Google Classroom, men även obligatoriska träffar ingår.

Att skapa en helt ny kurs i ett nytt format är utmanande. Att få den tekniska biten att fungera, hitta det optimala antalet och sammansättningen av deltagare och beräkna hur många uppgifter som man ska hinna med under en termin.
– Man måste testa sig fram, vara ödmjuk inför att man inte har alla svaren i början. Men det är ett spännande arbete som jag vet att jag aldrig kommer att ledsna på, säger Emelie som numera samarbetar med Tove Lindstam som också är utbildad Write Your Self- vägledare. Det är ett stort stöd att vara två.

Vad har Write Your Self betytt för dig?

– Något jag vetat djupt inom mig har äntligen blivit bekräftat. Jag kan tydligt se att jag bär på samma drivkraft som jag har i mitt arbete som journalist – att hjälpa olika berättelser fram i ljuset, säger Emelie.