Möt våra vägledare: Anna Marklund

Att följa skribenternas utveckling, det är det bästa med arbetet, enligt Write Your Self-vägledaren Anna Marklund.
– De blir klarare och mer målmedvetna – det syns i hela kroppen. Att skriva skapar en tydligare väg vidare i livet, säger hon.

Anna Marklund är en verbal person med stor vana av att uttrycka sig. Det skrivna ordet har varit hennes självklara sätt att få ordning på sina tankar särskilt när det är rörigt i livet. Under den period då hon hörde talas om Write Your Self var det dock annorlunda – hennes egna ord var gömda. Hon hade haft det tufft länge, gått igenom en skilsmässa, var sjukskriven och något i henne var stumt och stängt. Av en slump fick hon veta att studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet i Umeå, sökte personer som ville utbilda sig i Write Your Selfs skrivmetod och en längtan väcktes i henne.
– Jag kände intuitivt att det var något jag skulle göra. Att detta var något jag letat efter, säger hon.

Den egna processen parallellt

Anna Marklund fick möjlighet att gå utbildningen som bekostades av NBV och minns att det var blandade känslor när hon började.
– Det var en sådan stark längtan och samtidigt så mycket motstånd, berättar hon.
Hon arbetade länge med uppgifterna och det blev tydligt för henne att hon också behövde sätta ord på sin egen historia – att den processen behövde ske parallellt.
– Att skriva och skapa berättelser av det svåra är egentligen det självklara. För mig är Write Your Self-metoden det logiska sättet att göra det på. När jag ser tillbaka kan jag tänka hur många gånger jag hade behövt det tidigare i mitt liv, säger Anna.

Givetvis kan det kännas som ett stort ansvar att vägleda personer som varit med om svåra händelser och som nycertifierad vägledare var Anna Marklund därför ivrig att fort komma igång med kurser. Hon ville få erfarenhet och inte drabbas av tvekan, för innerst inne visste hon ju att hon skulle klara uppgiften bra – hon hade metoden att luta sig mot och en massa tidigare erfarenhet i bagaget. Snabbt blev hon varm i kläderna och glädjen över att se hur metoden hjälpte andra var stor.

Håller skrivcirklar och skrivstuga

Anna Marklund arbetar idag på NBV i Umeå och håller skrivcirklar i läkande skrivande enligt Write Your Self, både på dagtid och kvällstid. Hon håller dessutom skrivstuga varje fredag för tidigare deltagare, dit de kan komma för att få en lugn stund med skrivfokus. I NBV:s lokaler samsas Annas skrivkurser med bland annat medicinsk yoga och kurser i sorgebearbetning, något som hon beskriver som väldigt berikande. I lokalen hålls också tisdagsträffarna Det inre livet som har som syfte att stärka och inspirera kvinnor. I den gruppen igår också skrivandet som en självklar del.

– Jag har stöd i metoden men har nu också hittat mitt eget sätt att vara Write Your Self-vägledare, säger Anna.

Vad tänker du att Write Your Self tillför i NBV:s verksamhet?

– NBV är en del av nykterhetsrörelsen och en naturlig plats att föra samtal om värdet av att komma till uttryck. Det finns tyvärr alltför många människor som har droger som själva motorn i livet. Ofta leder droger till våld och många av dem som drabbas använder droger som ett sätt att döva sig. Det finns också så många människor som har problem med dolda missbruk och som får problem på grund av andras missbruk. Det finns en stor tystnad. Jag tror också att om vi ger mer utrymme för människors skapande kraft så kan alkohol bli mindre betydelsefullt.

Hur har Write Your Self utvecklat dig personligen?

– Det är en ständigt pågående process på många plan. I skapandet finns plats för så många nyanser hos oss människor. Allvar och nyfikenhet. Skörhet och styrka. Jag har tidigare varit en person som varit mycket i huvudet, men Write Your Self har gjort mig mer uppmärksam på min kropp och vad den vill berätta.